Бараа, бүтээгдэхүүн

Дугуй засварын хэрэглээний зүйлс » Лапатак (Лопатка)

  

Special tyre lever for trucks / Ачааны автомашинд зориулсан тусгай лапатак

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Special tyre lever for trucks / Ачааны автомашинд зориулсан тусгай лапатак

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Обуд онгойлгох лапатак / Rim opening lever Length 400 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Обуд онгойлгох лапатак / Rim opening lever Length 400 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

SPIDER WRENCH 750N, 17x19x13/16"x21

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

SPIDER WRENCH 750N, 17x19x13/16"x21

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Tyre and mounting lever type 3

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Tyre and mounting lever type 3

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Tyre and mounting lever type 4, 456 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Tyre and mounting lever type 4, 456 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Rim straightening lever

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Rim straightening lever

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Rim locking ring lever, length 450 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Rim locking ring lever, length 450 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Tyre lever FACE 530mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Tyre lever FACE 530mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

M tyre lever Length 940 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

M tyre lever Length 940 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

R tyre lever Length 970 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

R tyre lever Length 970 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Tyre lever HALTE Length 800 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Tyre lever HALTE Length 800 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Tyre lever FORCE Length 750 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Tyre lever FORCE Length 750 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Олгойн хий гаргагч / Tube deflator

Дэлгэрэнгүй

  

Valve stem 20.5 mm 80 mm 100 °

Дэлгэрэнгүй

  

Valve top 20.5 mm 80 mm 120 °

Дэлгэрэнгүй

  

Valve hole spud 20.5 mm

Дэлгэрэнгүй

  

Special tyre lever for trucks / Ачааны автомашинд зориулсан тусгай лапатак

Дэлгэрэнгүй

 77160₮ 38580₮ 

Бахь Locking pliers 250 mm

Дэлгэрэнгүй

 133020₮ 79810₮ 

Торцоов / IMPACT SOCKET 1", 24mm SHORT

Дэлгэрэнгүй

 133020₮ 79810₮ 

Торцоов / IMPACT SOCKET 1", 32mm SHORT

Дэлгэрэнгүй

  

Хусуур, иннерлайнер цэвэрлэгч

Дэлгэрэнгүй

  

Багс, тусгай №8, 35 mm

Дэлгэрэнгүй

 7000₮ 

Ролик, хар, хуванцар

Дэлгэрэнгүй

 38000₮ 

Нүдний шил GUNNER, grey L

Дэлгэрэнгүй

  

РАД 144 ТЛ нөхөөс

Дэлгэрэнгүй

 279000₮ 

BESTSELLER: OAKLAND/ Оакланд

Дэлгэрэнгүй

  

Цэвэрлэгч шингэн CF-R4 (250мл)

Дэлгэрэнгүй

 229000₮ 

LAND BIS/ Лаэнд Бийс

Дэлгэрэнгүй

  

SC 4000 ремений цавуу 700гр (780мл) ногоон өнгөтэй

Дэлгэрэнгүй

  

Chip cone K 18, pointed 3/8 Inch max. 4500 rpm 25 mm

Дэлгэрэнгүй

 339000₮ 

BESTSELLER: BARANOF/ Бараноф

Дэлгэрэнгүй

 443000₮ 

RAMSES/ Рамсес

Дэлгэрэнгүй

 230000₮ 

RELAY/ Релэй

Дэлгэрэнгүй

  

Special tyre lever for trucks / Ачааны автомашинд зориулсан тусгай лапатак

Дэлгэрэнгүй

 31000₮ 

Кампласт макси (завь, майхан наах цавуу, нөхөөсний сет)

Дэлгэрэнгүй

 2430000₮ 1215000₮ 

Гар дугуй задлагч ком (10"-19.5" дугуй)

Дэлгэрэнгүй

  

Цавуу STL-NL4 CHC free 500гр (670мл)

Дэлгэрэнгүй