Дугуйн тэмдэглэгээг унших

Дугуйн тэмдэглэгээ нь тухайн дугуйн төрөл, даац, хурд зэрэг чухал үзүүлэлтүүдийг илтгэдэг. (Үргэлжлэлийг Та ЭНД дараад манай wiki.rttmongolia.mn хуудас дахь нийтлэлээс уншаарай)Уг зааврыг мөн бичлэг хэлбэрээр үзэх боломжтой: