Тип Топ нөхөөсөө хамгийн багадаа хэдэн хэмийн дулаанд наах ёстой билээ?

Тип Топ нөхөөсөө хамгийн багадаа хэдэн хэмийн дулаанд наах ёстой билээ?
---
Хөхүүрийн ам холдож, хүйтний ам наашилж байна. Тип Топ герман нөхөөсийн үнэнч хэрэглэгчид маань дээрх асуултыг асуудаг.
Товчхондоо хариулбал, хамгийн багадаа +18°C байх ёстой. Та тасалгааны температуртай орчныг бүрдүүлэхэд л хангалттай.
---

Илүү дэлгэрүүлбэл:
Хоёр резинэн гадаргуу хоорондоо хурдасгагчийн тусламжтайгаар, өгөгдсөн температурт, тодорхой даралтанд холбогдох химийн үзэгдэлийг вулканизаци гэж нэрлэдэг.
Вулканизацийг манай салбарынхан бигнүүрдэх гэж монгол хэлнээ буулгасан нь ч бий.
+18°C градуст наалдахыг хүйтэн вулканизаци гэдэг бол халуун вулканизаци нь +150°C градуст явагддаг.
Резинэн гадаргуу хоорондоо холбогдоход хамгийн багадаа +18°C температуртай орчныг бүрдүүлсэн байх ёстойг Рема Тип Топ мэргэжилтнүүд танд зөвлөж байна.
Иймд та Тип Топ нөхөөсөө дугуйндаа наахдаа тасалгааны температурыг бүрдүүлсэн байх ёстойг мартаваа.
---
#RTT, #TipTop, #germannuhuus, #duguizasvar,